Czym jest szkoda całkowita?

Skup samochodów za gotówkę > Blog > Porady > Czym jest szkoda całkowita?

Czym jest szkoda całkowita?

15 września, 2023 / 96 / Porady
Czym jest szkoda całkowita
Facebook It
Tweet It
Pinterest It

W opisie warunków ubezpieczenia spotkałeś się z terminem „szkoda całkowita” i nie wiesz, co właściwie oznacza? W tym wpisie wyjaśniamy, kiedy stosuje się to określenie oraz co można zrobić w takiej sytuacji. Dowiedz się, czym jest szkoda całkowita i jak sobie z nią poradzić!

Szkoda całkowita – definicja

W polskim prawie „szkoda całkowita” nie posiada oficjalnej definicji – jest to ogólnie przyjęty termin, stosowany głównie przez firmy ubezpieczeniowe. Szkoda całkowita ma miejsce wtedy, gdy stopień zniszczenia pojazdu jest tak zaawansowany, że jego naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona (koszt naprawy jest wyższy od wartości rynkowej auta).

Określenie to stosuje się często także w odniesieniu do aut, które w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego są niezdolne do użytkowania. Ze względu na to, że nie ma żadnej ustalonej definicji szkody całkowitej, na wszelki wypadek zawsze warto zapoznać się z tą podaną przez ubezpieczyciela w warunkach umowy.

Szkoda całkowita a ubezpieczenie

Szkoda całkowita ma znaczenie w przypadku ubezpieczenia OC, a także AC. Jeśli pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku, który został spowodowany przez innego kierowcę, należy się zgłosić go firmy, w której ubezpieczony jest sprawca. Cały proces uzyskania odszkodowania przyspieszy przygotowanie potrzebnych dokumentów, takich jak m.in. oświadczenie o zdarzeniu drogowym, protokół policyjny (jeśli policja była wzywana), kopia polisy OC sprawcy oraz wszystkie dane dotyczące pojazdu (najlepiej wraz ze zdjęciami uszkodzeń).

Ubezpieczalnia wyznaczy rzeczoznawcę, który po oględzinach oceni koszty naprawy auta. Jeśli będą one przekraczać wartość pojazdu, stwierdzi szkodę całkowitą. Wtedy właściciel w ciągu 30 dni otrzyma odpowiednio obliczone odszkodowanie. W tym celu stosuje się metodę dyferencyjną. Oznacza to, że od szacowanej wartości pojazdu przed uszkodzeniem odejmuje się wartość wraku – różnica jest wypłacana właścicielowi.

Szkodę całkowitą można zgłosić także w ramach polisy AC. Pojazd może bowiem zostać uszkodzony nie tylko podczas wypadku. Najczęściej z tego ubezpieczenia trzeba skorzystać w sytuacji, gdy:

  • właściciel pojazdu jest sprawcą szkody,
  • nie ma możliwości ustalenia winnego zdarzenia (np. auto zostało zniszczone przez nieznane osoby trzecie, sprawca uciekł z miejsca wypadku),
  • auto zostało zniszczone w wyniku zdarzenia losowego (np. działań sił natury),
  • sprawca wypadku nie ma ważnego ubezpieczenia OC.

W przypadku szkody całkowitej AC porównywany jest koszt naprawy z wartością auta przed zdarzeniem. Jeśli różnica wynosi więcej niż 70%, pojazd nie będzie naprawiony – zostanie wypłacone odszkodowanie. Przez to szkodę całkowitą orzeka się znacznie częściej w ramach AC (przy OC różnica musi wynieść więcej niż 100%).

Skorzystaj z usług auto skupu w Tychach i sprawdź ofertę auto złomu Tychy.

O czym pamiętać w przypadku szkody całkowitej?

Przede wszystkim dobrze jest wiedzieć o tym, że orzeczenie szkody całkowitej nie jest ostateczne i wiążące. Jeśli decyzja ubezpieczalni nie satysfakcjonuje właściciela pojazdu, może spróbować się od niej odwołać, popierając się np. opinią innego rzeczoznawcy. Kiedy jednak szkoda zostanie niepodważalnie stwierdzona, trzeba pamiętać, że:

  • ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy, ale można przyjąć odszkodowanie i spróbować na własną rękę naprawić samochód;
  • właściciel nadal jest zobowiązany do płacenia ubezpieczenia OC nawet jeśli auto jest niezdatne do użytku, chyba że odda pojazd do kasacji (zezłomowania), a następnie go wyrejestruje;
  • w wielu przypadkach najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest sprzedanie wraku i zakup innego pojazdu.

W przypadku gdy naprawa auta okazuje się być zbyt droga albo wręcz niemożliwa, najłatwiej i najkorzystniej jest oddać je na złom. W ten sposób można pozbyć się kłopotliwego wraku i odzyskać trochę gotówki. Pieniądze wypłacone w skupie oraz te otrzymane z odszkodowania przydadzą się na zakup nowego pojazdu.

NEED A HAND TO FIND YOUR CAR?

Contact Us
Compare List
ZAPYTANIE OFERTOWE